logo

Izpopolnite svojo fotografijo!
Pri nakupu izbranih objektivov pridobite enoletno fotografsko naročnino na Adobe Creative Cloud.

Promocijska akcija traja od 1. aprila do 30. aprila 2016

Veljajo pogoji in določila.

Posodobljeno 12:00 / 01-apr-2016

Promocijska akcija objektivov

Pogoji in določila

Promocija in organizator

 1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strabe 233, 1100 Dunaj, (v nadaljevanju “Canon”).
 2. Pri nakupu izbranih objektivov Canon (»promocijski izdelki«) navedenih spodaj ta promocijska akcija objektivov vključuje enoletno fotografko naročnino na Adobe Creative Cloud. Enoletna fotografska naročnina na Adobe Creative Cloud je ponujena s promocijskimi izdelki brez dodatnih stroškov.

Fotografska naročnina na Adobe Creative Cloud zahteva odprtje uporabniškega računa pri Adobe in sprejetje s tem povezanih splošnih pogojev uporabe za članstvo v Adobe. Splošni pogoji uporabe pomenijo spletni sporazum, ki vsebuje pogoje, pod katerimi se lahko uporablja članstvo v Adobe.

Adobe, logotip Adobe, Creative Cloud, Photoshop in Lightroom so bodisi registrirane blagovne znamke bodisi blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Promocijsko obdobje

 1. Promocijski izdelki morajo biti kupljeni na področju, kjer velja promocija (določeno spodaj) med 1. aprilom 2016 in 30. aprilom 2016. Datum nakupa izdelka mora biti potrjen z veljavnim dokazilom o nakupu. Za uveljavljanje promocije morate zahtevek oddati do 15. maja 2016.

Za registracijo vašega izdelka in pridobitev enoletne fotografske naročnine na Adobe Creative Cloud, prosimo, sledite navodilom za oddajanje zahtevkov v nadaljevanju. 

Geografsko področje, kjer velja promocijska akcija

 1. Promocijski izdelki morajo biti kupljeni znotraj in prijavljeni na naslovu znotraj ene od naslednjih držav, kjer poteka promocijska akcija: Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Slovenija, Malta, Ciper, Grčija, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Črna Gora, Bosna, Ukrajina, Belorusija, Kaliningrajska oblast, Moldavija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Gruzija, Azerbajdžan ali Armenija.

Promocijski izdelki

 1. Izbrani izdelki Canon, upravičeni do promocijske ponudbe objektivov (»promocijski izdelki«) so:

Naziv izdelka

EF 24mm f/1.4L II USM

EF 24mm f/2.8 IS USM

EF 35mm f/1.4L USM

EF 35mm f/2 IS USM

EF 50mm f/1.2L USM

EF 50mm f/1.4 USM

EF 85mm f/1.2L II USM

EF 85mm f/1.8 USM

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

EF 100mm f/2.8 Macro USM

EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM      

EF 70-200mm f/4L IS USM

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

 1. Promocijski izdelki morajo biti novi in pristni Canonovi izdelki ter morajo biti trgovcem dobavljeni s strani podjetij skupine Canon, s sedežem v eni izmed držav, v katerih poteka promocijska akcija:

Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Slovenija, Malta, Ciper, Grčija, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Črna Gora, Bosna, Ukrajina, Belorusija, Kaliningrajska oblast, Moldavija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Gruzija, Azerbajdžan ali Armenija.

Prosimo, preverite pri vašem prodajalcu, da je temu tako, in se tako izognite razočaranju

 1. Promocijski izdelki morajo biti novi in pristni Canonovi izdelki. Rabljeni izdelki, obnovljeni izdelki ali izdelki, ki so ponarejeni ali kršijo pravice intelektualne lastnine podjetij skupine Canon v kakršni koli obliki (vključno, vendar ne omejeno na izdelke vzporednega ali »sivega« trga) niso upravičeni do promocije.
 1. Te ponudbe ni mogoče kombinirati s katerokoli drugo ponudbo.
 1. Ta ponudba je na voljo samo za končne uporabnike. Do sodelovanja v tej promocijski akciji niso upravičene fizične in pravne osebe, ki kupujejo večje količine izdelkov (več kot 10 promocijskih izdelkov v času promocijskega obdobja).

Distributerji in trgovci so izključeni iz promocije in nimajo pristojnosti oddajati zahtevkov v imenu svojih strank.

 1. Vsi sodelujoči morajo sprejeti ter spoštovati te pogoje in določila.

Kako registrirati svoj izdelek in oddati zahtevek za enoletno fotografsko naročnino na Adobe Creative Cloud

 1. Vsi sodelujoči morajo biti stari 18 let ali več. S predložitvijo zahtevka v okviru te promocije in z registracijo vaše naprave potrjujete, da se strinjate s temi pogoji in določili. Če ste mlajši od 18 let in/ali se ne strinjate s pogoji in določili te promocije, prosimo, ne predložite zahtevka.
 2. Za pridobitev kode za enoletno fotografsko naročnino na Adobe Creative Cloud pravilno izpolnite in oddajte spletni obrazec za registracijo vaše naprave (vključno z veljavno serijsko številko*) na canon.si/lenspromo.

Zahtevke je mogoče oddajati do vključno 15. maja 2016. Zahtevkov, prejetih po 15. maju 2016, Canon ne bo sprejel.

Pri vseh zahtevkih boste morali naložiti veljavno dokazilo o nakupu (na primer kopijo računa ali potrdila o spletnem nakupu in potrdila o plačilu). Upoštevajte, da dokazilo o odpravljeni pošiljki ne bo upoštevano kot dokazilo o nakupu.

Canon ne bo obdelal zahtevkov, ki bodo prejeti po veljavnem roku ali po datumu zaključka prejemanja zahtevkov, oziroma takšnih, ki so po lastni presoji nepopolni ali nečitljivi. Canon ne sprejema odgovornosti za izgubljene zahtevke ali zahtevke, prispele z zamudo.

* Za pomoč pri iskanju serijske številke kliknite tukaj.

 1. Po potrditvi zahtevka bodo sodelujoči obveščeni po e-pošti, da je bil njihov zahtevek sprejet. V primeru, da takšne e-pošte niste prejeli v roku 8 delovnih dni po oddaji zahtevka ali morda nimate dostopa do svojega računalnika, se obrnite na službo za obdelavo zahtevkov (info@canon.si.
 2. Canon si pridržuje pravico, da razveljavi vsak nepopoln, nepravilen ali neutemeljen zahtevek.

Sodelujoči so odgovorni za plačilo davkov, ki jih zahteva zakonodaja. Canon ne sprejema odgovornosti do sodelujočih ali do kogarkoli drugega v primeru škode, izgub ali stroškov, ki bi jih moral sodelujoči poravnati tretji stranki zaradi neplačanih ali z zamudo plačanih davčnih pristojbin.

Omejitev odgovornosti

 1. Podjetje Canon ni odgovorno za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki lahko doleti sodelujoče v okviru te promocije. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za telesne poškodbe ali smrt, do katerih pride zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.
 1. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izloči zahtevke in/ali sodelujoče, če obstaja sum, da je promocija na kakršen koli način zlorabljena. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.
 1. Promocijski izdelki so pod pridržkom razpoložljivosti dokler trajajo zaloge. Canon ne odgovarjal za nedobavljivost naročenih promocijskih izdelkov pri trgovcih v času trajanja promocijske akcije.
 1. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti to promocijo kadarkoli odpove, dopolni in/ali spremeni ter spremeni njene pogoje. Vendar si bo vedno prizadeval zmanjšati negativni učinek, ki bi ga to lahko povzročilo sodelujočemu, da bi se izognil nepotrebnemu razočaranju.

Varovanje osebnih podatkov

 1. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., registriran na naslovu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska in Canon Europe Limited registriran v Združenem kraljestvu pod številko 4093977 in s poslovnimi prostori na naslovu 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Združeno kraljestvo so upravljavci pridobljenih podatkov s strani sodelujočih v tej promocijski akciji podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Upravljanje in obdelava osebnih podatkov, bodisi da je upravitelj Canon ali katera od pooblaščenih tretjih oseb, je popolnoma v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov. Osebni podatki bodo shranjeni in obdelani s strani Canona ali njegovih pooblaščenih tretjih oseb za potrebe te promocijske akcije, razen če je dogovorjeno drugače. Če sodelujoči ne želijo, da se njihovi kontaktni podatki uporabijo za trženjske namene, ali ne želijo, da jih Canon obvešča o prihodnjih podobnih promocijskih akcijah, naj pri izpolnjevanju obrazca za zahtevek te možnosti NE označ

Upravljavci podatkov lahko osebne podatke uporabijo za komunikacijo s sodelujočimi in za upravljanje odnosov s strankami, vključno s, vendar ne omejeno na, pošiljanje informacij o Canonovih izdelkih in storitvah sodelujočim po direktni pošti ali na drugačne načine. To pravico imajo upravljavci podatkov samo v primeru, da je sodelujoči soglašal s pošiljanjem tovrstnih sporočil v spletnem prijavnem obrazcu.

Zakonodaja in pristojnost

 1. Vse navedeno ne omejuje pravic, ki jih imate kot kupec.
 1. Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni ter so pod neizključno pristojnostjo dunajskega sodišča.

Kot kupec ste upravičeni do sodne obravnave v vašem jeziku in na pristojnih lokalnih sodiščih. Za nasvet v zvezi vašimi pravicami se obrnite na lokalno organizacijo za zaščito potrošnikov. Ti pogoji in določila ne ne omejujejo zakonskih pravic.